O nas

Home O nas

Podjetje Quadro d.o.o. je pričelo delovati, ko je Mijo Frančić pričel izdelovati betonske elemente najprej zase, potem pa še za prijatelje. Šele nato se je pričel resneje ukvarjati s to dejavnostjo. Tržišče se je pričelo naglo širiti, kar je spodbudilo nadaljnji razvoj proizvodnje ter prisilo gospoda Frančića k nakupu novih strojev in ustvarjanje novih proizvodov.
1. 8.1985 je pričela z delom „Obrtna delavnica za izdelavo betonskih elementov Frančić Damir“ ter bila pozneje registrirana samo za izdelavo betonskih elementov. Čez deset let, natančneje 2.11. 1995 obrtništvo prične delovati kot podjetje z omejeno odgovornostjo z imenom: QUADRO d.o.o. ter se usmeri za proizvodnjo betonske galanterije –prvenstveno v tlakovce.
Osnovna dejavnost podjetja je izdelava betonske galanterije in prevoz betona. V podjetju se ukvarjamo še izkopavanjem gramoza in mivke, proizvajanjem betonskih izdelkov za gradbeništvo, proizvajanjem betona in izdelava ostalih izdelkov iz betona in umetnega kamna ter prevoz izdelkov po cesti.
Podjetje proizvaja široko paleto izdelkov: tlakovci, robniki, palisade, betonske kanalete in drugo.
Z gramoznico v Turčišču smo v veliki prednosti pred lokalno konkurenco, ker je lastna surovina omogočila podjetju, da lahko vedno konkurira na tržišču s kvaliteto svojih izdelkov. Vsa ta leta se ponudba podjetja širi z zahtevami tržišča – neprekinjenim razvojem novih izdelkov s spremljanjem svetovnih trendov. V letu 2009 in 2010 je podjetje vložilo znatna sredstva za razširitev delovnega in skladiščnega prostora.
Danes podjetje zaposluje 20 delavcev in vodi politiko razvoja s skrbjo o zaposlenih, investiranje v nove tehnologije ter razvoj novih izdelkov.
Lastnika podjetja in hkrati direktorja podjetja „Quadro d.o.o.“ sta Damir in Kristina Frančić.

POSLANSTVO

Ideja, katero je podjetje razvijalo od vsega začetka, ki je bila in postala misija podjetja Quadro d.o.o., je spoštovanje dogovorjenih rokov, kvaliteta izdelkov, spoštovanje ekoloških standardov, ki so na koncu postali prepoznavna blagovna znamka za potrošnike na tržišču.
Čeprav je podjetje postalo prepoznavno na tržišču, je današnje izhodišče, da se še naprej izboljšuje in krepi položaj in prisotnost podjetja na čim širšem evropskem tržišču. Prav tako se intenzivno ukvarjamo z učinkovitim Marketingom, da bi se izpolnile želje in potrebe vse večjega števila naših kupcev.

VIZIJA

„Pogled v prihodnost“ oziroma vizija podjetja bi se glasila „ustvarjanje in vzdrževanje mesta ene izmed vodilnih Podjetij v proizvodnji betona in betonskih izdelkov. Quadro d.o.o. vlaga velike napore za ustvarjanje svojih ciljev in zadovoljstva kupcev, dobaviteljev, družbene skupnosti in lastnikov. Vse to omogoča nadaljnji razvoj na nova tržišča, vlaganja v nove tehnologije in s tem veliko prednost pred konkurenco. Pri tem velja omeniti, da podjetje vlaga velike napore, da svojim zaposlenim zagotovi dobro delovno vzdušje, jim omogoča različna napredovanja in usposabljanja ter v vsakem trenutku prepozna in nagrajuje njihove zasluge za dosežene uspehe podjetja.