Opločnik Romb

Linija Klasik

Opločnik Romb zbog svog posebnog oblika stvara atraktivnu sliku, a kombinacijom različitih boja mogu se postići dodatni različiti efekti.